• پنتاگون به اشتباه در حمله پهبادی و قربانی شدن ۷ کودک در افغانستان اعتراف کرد.
    مجوز حملات پهبادی توسط ارتش آمریکا را #اوباما به طور گسترده صادر کرد و بسیار هم به آن مفتخر است.
    در نتیجه آن صدها انسان بیگناه غیرنظامی کشته شدند.