• محمد ملا عباسی   MMollaabbasi@

    1400/06/27 ساعت 11:50

    رادیو الان «من مست و تو دیوانه» علیرضا عصار رو پخش کرد، قشنگ با سر رفتم وسط دوم دبیرستان. عجیب بود.