• یک محیط بان   1mohitban@

    1400/06/27 ساعت 09:02

    در یک هفته اخیر دو درگیری بین محیط بانان و شکارچیان غیرمجاز اتفاق افتاد که در پارک ملی گلستان یک شکارچی گوزن جان خودش رو از دست داد و در منطقه حفاظت شده تنگ صیاد یک محیط بان از ناحیه پا مجروح شد.
    ایران جزوپنج کشوراول درتلفات انسانی بوده وشغل محیط بانی جزومشاغل پرریسک محسوب میشود.