• دفتر هیئت دولت   cabinetofficeir@

    1400/06/27 ساعت 10:10

    نظر به اهمیت رسیدگی به وضعیت زندگی و معیشت مردم، وزارت دادگستری پیش‌نویس دستورالعمل تشکیل «ستاد هماهنگی نظارت بر بازار و رسیدگی به تخلفات» را به منظور ساماندهی نظارت بر بازار و رسیدگی به تخلفات احتمالی به هیئت دولت ارائه نموده است.