• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1400/06/27 ساعت 12:02

    ۲ توصیه برای قبل و بعد از تزریق واکسن کرونا

    سرپرست سازمان اورژانس: قبل از دریافت واکسن، غذا بخورید و بعد از تزریق، مدتی در محل صبر کنید

    #واکسیناسیون