• آرمین منتظری   Arminm@

    1400/06/27 ساعت 13:11

    غیر از علاقه شخصی و درونی روزنامه‌نگار، وظیفه دبیران سرویس نیز هست که این انگیزه و خصیصه را در خبرنگاران تقویت کنند. دبیران باید تلاش کنند خبرنگاران را در حوزه کاری‌شان صاحب‌نظر کنند نه اینکه آنها را در سطحی مشخص نگه دارند.