• امیرحسین ثابتی   sabeti_twt@

    1400/06/27 ساعت 14:07

    کرونا بهانه خوبی برای توجیه کم کاری بسیاری از افراد و نهادهای مختلف شده، وگرنه اگر باور داشتند که بزرگترین دستگاه فرهنگی شیعه سفر #اربعین است نه تنها اینقدر راحت محدودیتهای مختلف علیه آن اعمال نمیکردند بلکه شب و روزشان را میگذاشتند تا چند نفر هم که شده، بیشتر عازم کربلا شوند …