• پاد (پایگاه اطلاع رسانی دولت)   PadDolat@

    1400/06/27 ساعت 11:25

    حضور داعش در افغانستان نه تنها برای این کشور بلکه برای منطقه خطرناک است/ با رشد هرگونه جریان تروریستی در منطقه مخالف هستیم