• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1400/06/27 ساعت 11:36

    دیدار دکتر امیرعبداللهیان با سراج‌الدین مهرالدین؛ وزیر خارجه در این دیدار ضمن تشکر از مساعد‌ت‌های دولت و رییس‌جمهور تاجیکستان در پذیرش عضویت ایران در سازمان #شانگهای از گسترش همکاری‌های دو کشور حمایت کرد .