• خبرگزاری ایسنا   isna_farsi@

    1400/06/27 ساعت 12:10

    قطعی شبکه اینترنتی وزارت بهداشت توسط مخابرات تهران

    اختلال در کار مراکز واکسیناسیون

    مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت از قطعی شبکه اینترنتی وزارت بهداشت توسط مخابرات استان تهران خبر داد.