• امروز رفتم یک مدرسه دخترونه تو #کابل براى عکاسى از بازگشایى مدارس، با یکى از بچه‌ها مصاحبه کردم که بخشیش رو اینجا براتون میذارم. از امروز #طالبان دستور داده دخترها تا کلاس ششم بیشتر نمیتونن درس بخونن، براى همین کلاس اول تا ششم هم دعوتى نشد از دخترها.