• خبرگزاری ایسنا   isna_farsi@

    1400/06/27 ساعت 13:22

    رهبر انقلاب خطاب به قهرمانان ایران در المپیک و پارالمپیک توکیو:
    *شما با قهرمانی‌تان اثبات می‌کنید کارهای به‌ظاهر نشدنی، شدنی است

    *قهرمان‌های ورزشی آموزگاران ایستادگی و امید و نشاط‌ هستند