• پیمان طالبی   peymantalebi70@

  1400/06/27 ساعت 02:13

  موضوع فقط این نیست که دنیا خیلی کوچک شده باشد، بلکه تاریخ بسیار کوتاه است. چهار یا پنج آدم خیلی پیر دست همدیگر را که بگیرند به شکسپیر می‌رسانندت!

  بریده‌ای از نقد جوزف مک براید
  بر کتاب This is Orson Welles
  اثر پیتر باگدانویچ
  در New York Review of Books
  ۱۳ May, ۱۹۹۳