• محمدرضا احمدی سنگری   dr_mr_ahmadi@

    1400/06/27 ساعت 14:25

    در آستانه سفر دکتر امیرعبداللهیان به نیویورک بیش از ۳۰ دیدار برای ایشان با وزرای امور خارجه سایر کشورها برنامه ریزی شده است
    این قطعا نشانه استقبال جهان از تغییر نگاه و سیاست در جمهوری اسلامی ایران می‌باشد؛ البته به شرطی که برخی نگویند این دیدارها توسط دولت قبل هماهنگ شده است!