• داوود حشمتی   heshmatid@

    1400/06/27 ساعت 11:51

    چندسال پیش عضویت ایران در شانگهای قطعی شده بود، تاجیکستان مخالفت کرد. چرا؟ چون بعضی‌ها از محی‌الدین کبیری رهبر اسلامگرایان مخالف تاجیکستان برای حضور در کنفرانسی در تهران دعوت کرده بودند.
    ژانر: موانعی که خودشان ایجاد کرده بودند.