• مهدی حسن زاده   Mahdihasanzade7@

    1400/06/27 ساعت 14:03

    خداقوت به دکتر خاندوزی @Khandoozi_se که به وعده خود برای انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی عمل کرد و صورتهای مالی سال ۹۹ بانک ملی در کدال منتشر شد.
    جالب اینکه سال گذشته برای گزارشی، سراغ سایت بانک ملی رفتم و دیدم آخرین صورتهای مالی منتشره مربوط به ۹۳ است!
    https://codal.ir/ReportList.aspx?search&Symbol=٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪AA٪۲۰٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۲٪D۸٪AA٪D۸٪B۵٪D۸٪A۷٪D۸٪AF&LetterType=-۱&AuditorRef=-۱&PageNumber=۱&Audited&NotAudited&IsNotAudited=false&Childs&Mains&Publisher=false&CompanyState=-۱&Category=-۱&CompanyType=-۱&Consolidatable&NotConsolidatable…