• ایران چه تعداد #مولتی_میلیاردر دارد؟/ ساختار پرداخت یارانه در مسیر تحول

    بحث داغ کارشناسان بر سر افزایش یا عدم افزایش یارانه‌ها در ایران

    دولت رییسی #یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی را افزایش می‌دهد؟ این سوالی است که این روزها به وفور در افکار عمومی مطرح می‌شود