• خبرگزاری ایسنا   isna_farsi@

    1400/06/27 ساعت 10:07

    دومین کاروان سوخت ایران از مرزهای سوریه عبور کرد

    دومین کاروان کامیون‌های حامل مازوت ایرانی از مرزهای سوریه عبور کردند و به سوی لبنان درحال حرکت هستند.