• محمد شجاعیان   shojaeiam@

    1400/06/27 ساعت 13:39

    رهبرانقلاب: استفاده از چفیه بعنوان نماد ایثار و مقاومت و سجده‌ی خدا برروی چفیه اینها ارزش است/حجاب بانوان ورزشکار که این دختر عزیزمان گفتند واقعا ارزش بزرگی است…