• علت این فقدان را باید در رویکرد اغلب اینان جست که مسلک شاعران است تا فیلسوفان؛
    مسلکی که ذوق را با عرف زندگی امروز به ساحت تدین می‌برد و از علم دور و به سخن‌سازی فرا می‌خواند.
    تکیه بر ملای روم و تذکرة‌الاولیا و داعیه متخلقانه‌ی شاعرانه، مجالی برای کلامی محققانه نمی‌گذارد.