• #شهریار_تبریزی البته شاعر بزرگی بود
  اما انتخاب روز شعر و ادب فارسی به مناسب درگذشت این بزرگوار
  همیشه یک سئوال باقی ماند
  شهریار علی‌رغم بزرگی‌اش
  نه از بزرگان شعر نو و نیمایی بود
  نه کار خاصی در شعر کلاسیک فارسی کرد
  این کاش این نامگذاری بهانه‌ای دیگر می‌‌یافت …