• حدود ۶۰۰هزار نفر عضو #سازمان_نظام_مهندسی_ساختمان هستند و باید حافظ منافع مهندسان بود.
    نباید از منافع این سازمان تنها عدهٔ خاصی بهره‌مند شوند. بخشنامه جدید تعارض منافع، موضوع مهمی است که باید در دستور کار همه دست‌ اندرکاران و مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها قرار بگیرد.