• عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

    1400/06/27 ساعت 12:32

    حالا که بدون پذیرش FATF به #پیمان_شانگهای پیوستیم معنی این سخن رهبری که گفتند:«اگر جریان تحریف شکست بخورد،جریان تحریم هم شکست خواهد خورد» را بهتر می‌توان درک کرد