• سید ابراهیم #رئیسی رئیس جمهور که به منظور شرکت در نشست سران سازمان شانگهای به تاجیکستان سفر کرده است، صبح امروز شنبه در راستای انجام دیداری رسمی، در کاخ ملت #تاجیکستان از سوی همتای تاجیک خود مورد استقبال قرار گرفت.