• حسین نخلی   hnakhli@

    1400/06/27 ساعت 13:22

    در جواب اینکه شأن گریه کن‌های تو چیست؟
    از برای این سؤال «الله اعلم» بهتر است