• خیلی وقته که چالش #کارخیر نداشتیم.خبرتون رو دارم که هنوز دارین به اسم چالش قبلیها نوشابه میخورین.اگر این چالش امروز جمع بشه، به #ریتوییت کنندگان گواهی حلال بودن مصرف ۱عدد چیپس کوچک اعطا میگردد.همیشه از این خبرا نیستا.آخر ماه هم جواب آزمایش چکاپ کامل همراهتون باشه.
    #دوست_دارم_زلی