• شیدا اسلامی   Sheydaeslami@

    1400/06/27 ساعت 10:24

    قضیه #پنجشیر هم که تموم شد، حالا بیایید بگید پروژه بعدی‌تون برای دوقطبی‌سازی جامعه در قبال کنشگری بین‌المللی ایران چیه؟