• چرا مردم در ترکیه خانه می‌خرند؟

    روزنامه اطلاعات: فرارسرمایه همیشه در شرایط ابهام و بی‌ثباتی سیاسی شدت می‌گیرد. ابهام در امضای برجام،پیوستن ایران به FATF و پالرمو، لغو تحریم‌ها،رفع انسداد سیستم بانکی یا تداوم وضع موجود و … افراد را به فکر مهاجرت می‌اندازد