• محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

  1400/06/26 ساعت 18:26

  -شما می‌خواید برای قصاص نشدن یک‌نفر که ۳۰۰ میلیون نیاز داره وارد بشید؟
  - هنوز معلوم نیست؛ اگر به نتیجه‌ی قطعی برسم ممکنه وارد شم
  - خب ما فقط به ۲۵ میلیون نیاز داریم، اینم یه کاریش بکنید …
  -آقا این موضوع قصاصه؛ فرق داره؛ غیر از اینکه شما یک‌بار کمک گرفتید ….

  #قصه‌های‌کارخیر