• احمد پورنجاتی   APournejati@

    1400/06/26 ساعت 19:14

    بسیاری نشدنی‌ها،شدنی می‌شوند به شرط این که ششدانگ قدرت در اختیار «ما» باشد. درهای بسته،گشوده می‌شوند.از شل کردن سرکیسه برای واردات واکسن گرفته تا تفاهم با آژانس و عضویت در پیمان شانگهای و …
    البته ما که بخیل نیستیم.منتظر معجزه‌ی حضرات برای حل دم دستی‌ترین مشکلات مردم هستیم.