• سیاوش صفاریان‌پور   s_saffarianpour@

    1400/06/26 ساعت 10:46

    وقتى فهمیدم برخى دوستانم که فرهیخته و هم دل و هم هدف میدانمشان چنین میکنند حیرت کردم، ترسیدم و افسوس فراوان بر دلم ماند.