• امیر پروسنان   parvasnan@

    1400/06/26 ساعت 02:35

    ادعا درباره شکستن رکورد هفتگی واکسیناسیون #کرونا در ایران به نسبت جهان درست نیست. آمارها را چک کنید،مستندات وجود دارد. متاسفانه اشخاص درست، آمارهای درست به #وزارت_بهداشت ارائه نمی‌دهند. خداراشکر که واکسیناسیون سرعت گرفت و همه خوشحالیم، اما ادعاهای این چنینی تاثیر منفی دارد