• امیرحسین ثابتی   sabeti_twt@

    1400/06/26 ساعت 17:23

    آقای ضرغامی @Zarghami_ez در سالهای اخیر چنان از #زدن_زیر_میز سخن میگفت که حقیقتا تصور میکردم در صورت بازگشت به مسند قدرت، حلقه جدیدی از مدیران را به کار خواهد گرفت اما الان فهمیدم احتمالا منظور ایشان نگه داشتن هر چهار تا پایه همان میز قدیمی بوده است!