• ۳۵ میلیون ایرانی فاقد درآمد ثابت هستند/ وقت افزایش #یارانه هاست؟

    کارشناس حوزه رفاه و دولت الکترونیک: آمار نشان می‌دهد ۳۵ میلیون فرد فاقد درآمد ثابت و حمایتهای نهادی در ایران وجود دارد، افرادی که بیمه پرداز یا کارمند یا بازنشسته نیستند.