• محسن علی زاده   Alizadeh_info@

    1400/06/26 ساعت 22:14

    عضویت ایران در #پیمان_شانگهای و ارتباط نزدیک‌تر با کشورهایی که بیش از ۴۰ درصد جمعیت جهان را به خود اختصاص داده‌اند، این پیام را دربر دارد که آینده ایران به برجام وابسته نیست و دست جمهوری اسلامی برای تامین منافع اقتصادی و سیاسی خود باز خواهد بود.