• مهدی مسائلی   mahdimasaeli@

    1400/06/26 ساعت 09:36

    بعضی وقتی در بحث‌های دینی دست‌شان از استدلال خالی می‌شود، دست به دامن خواب‌ها می‌شوند و خواب می‌بینند