• محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

    1400/06/26 ساعت 12:30

    مشغول بررسی پرونده و مشورت با دوستان حقوقی هستم؛ گرچه به دلایلی در این موضوعات نمی‌خواهم وارد شوم ولی چون جان یک انسان در میان است و از سویی خصوصا در اینجا به فرزند ۱۳ ساله‌ی این بنده‌ی خدا فکر می‌کنم، در صورت قطعیت‌یافتن قضیه، امروز به شکل #فراخوان وارد خواهم شد …
    #کارخیر