• حسین عبیری گلپایگانی   poya_2881@

    1400/06/26 ساعت 16:07

    ورود به ۱۰۵سالگی بانوی پیشکسوت محیط زیست ایران

    برای کسانیکه پی گیر وضعیت سلامتی خانم دکتر ملاح هستند
    این عکس امروز توسط بانو کاشفی ازش گرفته شده که در صحت و سلامت کامل هستند
    اگرکرونای نبود امروز مراسم جشن تولد ۱۰۴ سالگیش بود و خوشحال از اینکه در ورود به ۱۰۵ سالگی در کنارش بودیم.