• خبرگزاری ایسنا   isna_farsi@

    1400/06/26 ساعت 09:52

    دومین محموله واکسن اهدایی از اتریش وارد ایران شد

    دومین محموله از مجموع یک میلیون واکسن اهدایی استرازنکا از اتریش در حضور دیتریش هایم سفیر این کشور در ایران وارد فرودگاه امام خمینی شد