• سید مصطفی میرسلیم   mirsalimsm@

    1400/06/26 ساعت 15:12

    #مجلس از تعامل جمهوری اسلامی در سطح بین المللی برای دفاع از حقوق مردم ایران استقبال می‌کند ولی اعتقاد ندارد که باید فعالیتهای مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور در گرو مذاکرات بماند۱/۲