• سلام چطورین؟ نبودم سرم خیلی شلوغ بود و از شما چه پنهان که حوصله اینجا رو هم نداشتم:|
    چه خبرا؟ واکسن‌هاتون رو زدین؟
    از دولت مخبر که راضی هستین ایشالا؟ ؛)