• یا حتی تلخ‌تر از اینها، در طرح موسوم به امنیت غذایی، علاوه بر نادیده گرفتن نظرات کارشناسی و نقدهای فنی موجود، واضح است که تحت سیطره‌ی یک عنوان جذاب، مانند «خودکفایی»، بدون کوچکترین استدلالی، جواز تغییر کاربری و ایجاد تأسیسات در اراضی کشاورزی ‌تصویب شده است؛ یک چراغ سبز ویرانگر./۶