• خبرگزاری حوزه   hawzahnews_fa@

    1400/06/26 ساعت 11:32

    حضرت‌آیت‌الله علوی گرگانی در دیدار وزیر اطلاعات:
    از شما میخواهیم که موضوع نفوذی‌ها را مورد توجه قرار دهید که در هر لباسی وجود دارند.

    مردم در اضطراب قرار دارند و از دولت انتظار داریم موضوع ناامن بودن اقتصاد را مورد توجه قرار دهد.