• محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

    1400/06/26 ساعت 14:40

    در طول دو هفته‌ی گذشته و در جریان صحت‌سنجی‌ها، بیش از ۱۰ مورد از مراجعه‌کنندگان حائز شرایط برای دریافت کمک شناخته نشدند؛ حالا در این روزها یهو آی‌دی‌های تازه‌تأسیسی که نه کسی را دنبال می‌کنند و نه دنبال‌کننده‌ای دارند و دائم تهمت می‌زنند هم سر و کله‌شان پیدا شده