• عزت الله اکبری تالارپشتی   EzatollahAkbari@

    1400/06/26 ساعت 14:59

    دراولین سفر خارجی #رئیسی، ج.ا.ایران به عضویت دائم سازمان همکاری شانگهای درآمد.
    گام اقتصادی مهم و اساسی جهت شکستن محاصره اقتصادی آمریکای تروریست.
    نوید بخش برای جبهه انقلاب و درس عبرت برای غربگداها که فرصتهای ملی را به گروگان گرفته بودند.
    #پیمان_شانگهای