• خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

    1400/06/26 ساعت 17:03

    امروز بیست و یکمین نشست سران کشورهای عضو #سازمان_همکاری_شانگهای با حضور مقامات بلندپایه کشورهای منطقه از جمله رئیس جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.
    ایران از سال ۲۰۰۵ عضو ناظر این سازمان بوده و برای عضویت کامل درخواست داده بود که سرانجام مورد پذیرش قرار گرفت.