• تراکم نگران‌کننده طرح‌ها و لوایحی که متاسفانه وجه مشترک همه آنها، نه تنها بی‌توجهی به محیط زیست ومنابع طبیعی، بلکه بهره‌کشی ظالمانه و ناجوانمردانه از آن و نابودی این یگانه دارایی بین‌نسلی است، لاجرم قوت و قدرت دارودسته‌های پیدا و پنهان اثرگذار بر نمایندگان محترم را به رخ می‌کشد/۳