• مهرزاد دانش   mehrzad_danesh@

    1400/06/26 ساعت 22:16

    صبح جمعه هفته قبل رفتم نان بخرم، دیدم اسم خیابان سر کوچه‌مان عوض شده. اسمش «فرهنگ» بود؛ حالا شده بود «استاد حسین شاه‌حسینی».
    این استاد بزرگوار را نمی‌شناسم، ولی برای تکریمش راهی بهتر از حذف واژه فرهنگ نبود؟