• سید محسن دهنوی   SMDehnavi@

    1400/06/26 ساعت 15:20

    با پذیرش ایران به عنوان عضو رسمی سازمان همکاری #شانگهای، سیاست خارجی ما وارد افق‌های روشن‌تری شد.
    همکاری با همسایگان و شرکای آسیایی باید رکن دکترین سیاست خارجی دولت سیزدهم باشد.
    اقتصاد مقاومتی علاوه بر آن‌که درون‌زا است، برای شکستن تحریم‌ها با اقتصادهای جهانی نیز تعامل دارد.