• رمضان علی سبحانی فر   R_Sobhanifar@

    1400/06/26 ساعت 10:59

    با توجه به اهمیت خدمات شرکت ملی پست در جامعه و نظر به حذف روز جهانی پست از تقویم رسمی کشور طی سال‌های اخیر، طی نامه‌ای از دبیرشورای فرهنگ عمومی کشور، خواستار بازگرداندن مناسبت ۱۷ مهرماه مصادف با نهم اکتبر روزجهانی پست به تقویم شدم. امید که مثمر ثمر واقع شود.